PREŠOV MODEL SHOW 2016
SLOVENSKÁ VERZIA ENGLISH VERSION
Po niekoľkoročnej prestávke opäť pozývame všetkých priaznivcov modelárstva na ďalší ročník znovuobnovenej  modelárskej akcie Prešov Model Show 2016.

Počas soboty 3. septembra 2016 sa v zrekonštruovaných priestoroch Skladu Soli (súčasť NKP Solivar) môžete stretnúť s prezentáciou rôznych druhov modelárstva - od plastikových a papierových modelov po funkčné RC modely.


V minulých rokoch, ešte počas organizovania výstavy v priestoroch Mestskej haly sa Prešov Model Show stala obľúbeným cieľom pre modelárov a návštevníkov nielen z Prešova a okolia. Dúfame, že sa nám podarí nadviazať na úspešné minulé ročníky a tento rok bude akcia ešte úspešnejšia. Aj preto Vás na ňu čo najsrdečnejšie pozývame.

ONLINE REGISTRÁCIA

Online registrácia bude ukončená 2.9.2016 o 12.00. Po tomto termíne už bude možná len registrácia na mieste konania dňa 3.9.2016 v čase  medzi 9.00-11:00

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH MODELOV

BUDE V NASLEDUJÚCICH DŇOCH PRAVIDELNE AKTUALIZOVANÝ

 

 

Novinky:
21.8.2016 - Doplnený zoznam registrovaných modelov

10.8.2016 - Online registrácia spustená

9.8.2016 - Definitívny zoznam kategórií

28.6.2016 - Spustená stránka s propozíciami

 

Mapa:

 

 

 
SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE:
Kategórie delené podľa veku:
Žiaci (do 14 rokov):
A1. Lietadlá vrtuľové a vrtuľníky - bez rozdielu mierky
A2. Lietadlá prúdové - bez rozdielu mierky
A3. Bojová technika 1/72
A4. Bojová technika 1/35, 1/48
Juniori (15-18 rokov):
A5. Lietadlá a vrtuľníky - bez rozdielu mierky
A6. Bojová technika - bez rozdielu mierky
Seniori (19 a viac rokov):
B0. Lietadlá 1/144 a menšie
B1. Lietadlá vrtuľové 1:50 a menšie (1/72)
B2. Lietadlá vrtuľové 1:50 a väčšie (1/48, 1/32)
B3. Lietadlá prúdové 1:50 a menšie (1/72)
B4. Lietadlá prúdové 1:50 a väčšie (1/48, 1/32)
B5. Vrtuľníky bez rozdielu mierky
C1. Bojová technika kolesová a kolopásová 1/72
C2. Bojová technika kolesová a kolopásová 1/35
C3. Bojová technika pásová 1/72
C4. Bojová technika pásová 1/35
C5. Bojová technika 1/48
Ostatné kategórie:
D1. Diorámy - modelári do 18 rokov (0-18)
D2. Diorámy - modelári nad 18 rokov (19 a viac)
E1. Autá a motocykle - pretekárske
E2. Autá a motocykle - ostatné
F1. Figúrky do 75mm (vrátane 75mm)
F2. Figúrky nad 75mm a busty
G. Lode a ponorky
H. Ostatné
Papierové modely
Seniorské kategórie
P1. Autá a a motocykle

P2. Lietadlá a kozmická technika

P3. Architektúra

P4. Bojová technika

P5. Ostatné

Žiacke a juniorské kategórie
P6. Autá, motocykle a bojová technika - žiaci a juniori

P7. Ostatné - žiaci a juniori

 

Organizátor:
Klub plastikových modelárov Prešov
Miesto konania:
NKP Solivar, Sklad Soli, Solivarská 11559, Prešov - Solivar
Vstupné:
Dospelí: 1€

Deti do 6 rokov zdarma

Súťažiaci s modelom prihláseným do súťaže zdarma

Program:
9:00 - 11:00 - Preberanie modelov
10:00 - Zahájenie súťaže
11:00 - 14:00 -  Hodnotenie modelov
15:00 - 15:30 -  Vyhlásenie výsledkov
Rozhodcovia:
Určí organizátor v deň konania súťaže (členovia KPM Prešov sú zo súťaže vylúčení)
Hodnotenie:
páči - nepáči
Ceny:
V každej žiackej a juniorskej kategórii (A1-A6) budú ocenení traja najlepší súťažiaci.
V seniorských kategóriách bude vyhlásený najlepší model kategórie a ďalšie ocenenie dostane vopred neurčený počet modelov (záleží od množstva a kvality modelov v danej kategórii).
V prípade ak sa v kategórii nenazbiera dostatočný počet modelov si usporiadateľ vyhradzuje právo cenu neudeliť.
Súťažné podmienky:
Každý súťažiaci môže mať prihlásený ľubovoľný počet modelov v každej kategórii (aj v zastúpení).
Cenu však môže v jednej kategórii získať len najlepší model od jedného autora.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo zlúčenia (ako aj rozdelenia) kategórií v prípade nedostatočného počtu modelov.
   

 

 

Spoluorganizátori:
Mediálni partneri: