Kontaktné informácie:
Klub plastikových modelárov Prešov

Československej armády 2

080 01 Prešov

mail: kpmpresov@kpmpresov.sk
 

Klubové stretnutia

V poslednej dobe skôr nepravidelné piatkové stretnutia v podnikoch U Pilota a Ranč v Prešove
Okrem toho nás môžete stretnúť na modelárskych podujatiach na Slovensku a v blízkom zahraničí