Online registrácia bola ukončená, svoje modely môžete zaregistrovať osobne na mieste konania súťaže
Online registration ended, but You can register Your models during the contest