Súťaž o Pohár Bielych Albatrosov - online registrácia modelov / online registration
 
Meno / Name - povinné / obligatory
E-mail - povinné / obligatory
Mesto/Klub / Town/Club
Štát / Country
Veková kategória / Age

Žiaci

Juniori

Seniori

 

Pre zoznam kategórií pozri Propozície
For contest categories see Contest Rules
Tento formulár umožňuje prihlásenie 5 modelov. Ak ich chete nahlásiť ešte viac, vyplňte prosím nový formulár
This form allows a registration of max. 5 models. If You want to register more, please, fill this form again.

 

Model 1
Názov modelu / Model name
Výrobca / Model manufacturer
Kategória / Contest category Mierka / Scale

 

Model 2
Názov modelu / Model name
Výrobca / Model manufacturer
Kategória / Contest category Mierka / Scale

 

Model 3
Názov modelu / Model name
Výrobca / Model manufacturer
Kategória / Contest category Mierka / Scale

 

Model 4
Názov modelu / Model name
Výrobca / Model manufacturer
Kategória / Contest category Mierka / Scale

 

Model 5
Názov modelu / Model name
Výrobca / Model manufacturer
Kategória / Contest category Mierka / Scale