Registrácia bola ukončená - modely môžete prihlásiť priamo na súťaži dňa 9.6.2018 do 11.00
Registration ended - You can register models directly during the model show