MEMORIÁL ĽUBOŠA NOVÁKA 2019
SLOVENSKÁ VERZIA ENGLISH VERSION

Pozývame všetkých priaznivcov modelárstva na podujatie, pripravené v spolupráci s modelárskym klubom MK Čaňa 55 a Múzeom letectva (súčasť STM Košice). Jedná sa o súťaž a výstavu modelov priamo v priestoroch múzea, medzi vystavenými exponátmi.

 

V areáli sa okrem skutočných leteckých exponátov môžete stretnúť s prezentáciou rôznych druhov modelárstva - od plastikových a papierových modelov po funkčné RC modely.


Podujatie sa koná pod záštitou bývalého prezidenta Rudolfa Schustera, ktorý bol hybnou silou pri vzniku múzea a zaslúžil sa aj o veľkú časť jeho exponátov.

 

Patronát nad podujatím prevzali aj členovia bývalej akrobatickej skupiny Biele Albatrosy. Názov podujatia je poctou jednému z členov tejto skupiny - mjr.Ing. Ľubošovi Novákovi, ktorý tragicky zahynul pri nehode dňa 3.6.2000 počas vystúpenia na leteckom dni v Sliači.

ONLINE REGISTRÁCIA

Online registrácia bude ukončená vo štvrtok 6.6.2019 o 12.00. Po tomto termíne už bude možná len registrácia na mieste konania dňa 8.6.2019 v čase  medzi 9.00-11:00

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH MODELOV

BUDE V NASLEDUJÚCICH DŇOCH PRAVIDELNE AKTUALIZOVANÝ

 

 

 

Novinky:

1.5.2019 - Spustená stránka s propozíciami

 

Mapa:

 

 

 

 
SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE:
Kategórie delené podľa veku:
Žiaci (do 14 rokov):
L1. Lietadlá 1/72 a menšie
L2. Lietadlá 1/48 a väčšie
V1. Vrtuľníky bez rozdielu mierky
T1. Bojová technika 1/72
T2. Bojová technika 1/48 a väčšia
C1. Autá a motocykle bez rozdielu mierky
Seniori + Juniori (nad 15 rokov):
L3. Lietadlá vrtuľové 1/72 a menšie
L4. Lietadlá prúdové 1/72 a menšie
L5. Lietadlá vrtuľové 1/48 a väčšie
L6. Lietadlá prúdové 1/48 a väčšie
V2. Vrtuľníky bez rozdielu mierky
T3. Bojová technika kolesová 1/72

T4. Bojová technika pásová 1/72
T5. Bojová technika kolesová 1/48 a väčšia (1/35, 1/16)
T6. Bojová technika pásová 1/48 a väčšia (1/35, 1/16)
C2. Autá a motocykle bez rozdielu mierky

Spoločné kategórie:
D. Diorámy bez rozdielu mierky

K. Sci-fi, fantasy, Star Trek a kozmická technika

F1. Figúrky do 54mm

F2. Figúrky nad 54mm a busty
B1. Lode bez rozdielu mierky
B2. Ponorky bez rozdielu mierky

Papierové modely bez rozdielu veku a mierky:
P1. Papierové modely - stavby

P2. Papierové modely - lietadlá

P3. Papierové modely - bojová technika

P4. Papierové modely - autá, motocykle a ostatné cestné dopravné prostriedky

Špeciálne kategórie:
SIG - lietadlá vyrábané firmou Avia (Avia cup)

 

Organizátor:
MK Čaňa 55, STM - Múzeum letectva Košice, Klub plastikových modelárov Prešov
Miesto konania:
Múzeum letectva Košice, Letisko Košice

Modelárska výstava sa uskutoční priamo v expozícii Múzea letectva, medzi vystavenými leteckými exponátmi.

Vstupné:
Podľa aktuálneho cenníka vstupného Múzea letectva Košice

 Súťažiaci s modelom prihláseným do súťaže majú vstup zdarma (a do naplnenia kapacity parkoviska aj vstup s motorovým vozidlom do areálu múzea)

Časový harmonogram súťaže:
SOBOTA 8.6.2019


8.6.20190
8.00-11.00 - Preberanie modelov do súťaže a výstavy
od 10.00 - Otvorenie múzea pre návštevníkov
11.00-11.20 - Slávnostné otvorenie súťaže
11.00- 14.00 - Hodnotenie modelov vo všetkých kategóriách
15.00-16.00 - Vyhlásenie výsledkov, udelenie cien, ukončenie podujatia

Sprievodný program:
Modelárska burza

Sprístupnené kokpity niektorých vybraných lietadiel, ktoré sú v zbierkovom fonde STM ML

Letová ukážka - Slovak Training Academy - MD500,UH 60

Rozhodcovia:
Hodnotí sa podľa hodnotiaceho systému KPM Čaňa.

Vyhodnotené budú 3 najlepšiemodely v každej kategórii.

AVIA CUP - ocenený bude 1.model.

Dokumentácia nie je potrebná.

Špeciálne ceny:
Cena veliteľa Vrtuľníkového krídla generálplukovníka Jána Ambruša Prešov za najkrajší model vrtulníku (kat.V2)
Súťažné podmienky:
1. súťažiaci môže súťažiť s ľubovoľným počtom modelov, vyhodnotený v každej kategórii bude iba najlepší z nich
2. Zastúpenie je dovolené
3. Štartovné: Seniori, juniori: registrácia online 1,- €,na mieste 3€ !!! ,

    Žiaci registrácia online zdarma, na mieste 3 € !!!
4. Súťažiaci neplatia vstupné do múzea.
5. Súťažiaci ŽIAK môže mať doprovod /1/, ktorý neplatí vstupné do ML

   

 

 

Podujatie podporili:
Mediálni partneri: