VÁCLAV HOCHMUTH - galéria modelov

Plastikovému modelárstvu sa venujem už od ranného detstva, Ako každý v tom čase som začínal s modelmi od Kovozávodov a VEB Plasticartu - lepilo sa všetko čo bolo na trhu. Po revolúcii som sa zameral na vtedy náhle populárne lietadlá Luftwaffe, no s postupom času sa venujem najmä civilným prípadne inak zaujímavým a neobvyklým lietadlám všetkých období a občas aj úplne iným modelárskym témam.

 
Lietadlá do roku 1918

Lietadlá do roku 1909

Grande Semaine de l'Aviation, Remeš 1909

Lietadlá 1. svetovej vojny 1914-1918

 

Lietadlá medzivojnového obdobia 1918-1939

Civilné lietadlá

Rekordné lety

Pretekárske lietadlá

 

Lietadlá 2. svetovej vojny 1939-1945

Lietadlá Luftwaffe

 

Lietadlá od roku 1945

Civilné lietadlá

Letecké preteky od roku 1945

Experimentálne lietadlá

Vojenské lietadlá

 

Ostatné modely

Automobily

Bojová technika

Sci-fi