PREŠOV MODEL SHOW 2010 - fotogaléria modelov
 
PLASTIKOVÉ MODELY
A1 - Lietadlá vrtuľové - žiaci
DSC_9292.JPG DSC_9293.JPG DSC_9294.JPG P1011984.JPG P1011993.JPG P1011983.JPG DSC_0716.JPG
IMG_4101.jpg DSC_0711.JPG          
A2 - Lietadlá prúdové - žiaci
DSC_9295.JPG DSC_9296.JPG DSC_9297.JPG IMG_4083.jpg uIMGP2252.JPG DSC_0694.JPG DSC_0697.JPG
DSC_0695.JPG            
A3 - Bojová technika 1/72 - žiaci
DSC_9298.JPG DSC_9299.JPG DSC_9301.JPG DSC_0691.JPG DSC_0692.JPG DSC_0693.JPG  
A4 - Bojová technika 1/35, 1/48 - žiaci
DSC_9302.JPG DSC_9303.JPG DSC_9304.JPG P1011990.JPG P1011991.JPG uIMGP2407.JPG DSC_0725.JPG
DSC_0689.JPG DSC_0690.JPG DSC_0717.JPG DSC_0718.JPG DSC_0719.JPG    
A5 - Lietadlá - juniori
DSC_9305.JPG DSC_9306.JPG DSC_9307.JPG DSC_9277.JPG P1011982.JPG P1011989.JPG DSC_0687.JPG
IMG_3900.jpg IMG_4081.jpg IMG_4082.jpg        
A6 - Bojová technika - juniori
DSC_9308.JPG DSC_9309.JPG DSC_9310.JPG DSC_9206.JPG DSC_0684.JPG DSC_0685.JPG  
B0 - Lietadlá 1/144
DSC_9311.JPG DSC_9312.JPG DSC_9313.JPG P1011980.JPG P1011981.JPG P1011987.JPG DSC_0727.JPG
IMG_4076.jpg IMG_4078.jpg IMG_4073.jpg IMG_4097.jpg IMG_4098.jpg DSC_9205.JPG DSC_0726.JPG
uIMGP2244.JPG DSC_0676.JPG DSC_0677.JPG DSC_0678.JPG      
B1 - Lietadlá vrtuľové 1/72 a menšie
DSC_9314.JPG DSC_9315.JPG DSC_9316.JPG DSC_9318.JPG P1011929.JPG P1011931.JPG DSC_0736.JPG
P1011932.JPG P1011933.JPG P1011934.JPG IMG_3916.jpg IMG_3918.jpg IMG_3920.jpg DSC_0733.JPG
IMG_3924.jpg IMG_3925.jpg IMG_3926.jpg IMG_3927.jpg IMG_3928.jpg IMG_4075.jpg DSC_0728.JPG
IMG_4072.jpg uIMGP2351.JPG DSC_0670.JPG DSC_0675.JPG      
B2 - Lietadlá vrtuľové 1/48 a väčšie
DSC_9319.JPG DSC_9320.JPG DSC_9321.JPG DSC_9322.JPG DSC_9323.JPG DSC_9278.JPG DSC_0746.JPG
P1011924.JPG P1011925.JPG P1011927.JPG P1011928.JPG P1011936.JPG P1011939.JPG DSC_0744.JPG
P1011940.JPG P1011942.JPG P1011948.JPG P1011949.JPG P1011950.JPG P1011951.JPG DSC_0745.JPG
IMG_4050.jpg IMG_4058.jpg IMG_4060.jpg IMG_4061.jpg IMG_4062.jpg IMG_4063.jpg DSC_0739.JPG
P1011952.JPG P1011979.JPG IMG_4065.jpg IMG_4067.jpg IMG_4068.jpg IMG_4071.jpg DSC_0738.JPG
IMG_4095.jpg IMG_4096.jpg DSC_9204.JPG uIMGP2251.JPG uIMGP2355.JPG uIMGP2353.JPG DSC_0737.JPG
uIMGP2354.JPG DSC_0661.JPG DSC_0664.JPG DSC_0665.JPG DSC_0666.JPG DSC_0667.JPG DSC_0669.JPG
DSC_0668.JPG            
B3 - Lietadlá prúdové 1/72 a menšie
DSC_9324.JPG DSC_9325.JPG DSC_9326.JPG DSC_9327.JPG DSC_9328.JPG DSC_9329.JPG DSC_0756.JPG
P1011955.JPG P1011956.JPG P1011957.JPG P1011958.JPG P1011959.JPG P1011961.JPG DSC_0753.JPG
IMG_4035.jpg IMG_4045.jpg P1011962.JPG IMG_4047.jpg IMG_4048.jpg IMG_4052.jpg DSC_0751.JPG
IMG_4054.jpg DSC_9202.JPG DSC_9203.JPG DSCF9538.JPG uIMGP2405.JPG uIMGP2402.JPG DSC_0750.JPG
DSC_0649.JPG DSC_0652.JPG DSC_0653.JPG DSC_0657.JPG DSC_0658.JPG DSC_0659.JPG DSC_0660.JPG
B4 - Lietadlá prúdové 1/48 a väčšie
DSC_9330.JPG DSC_9331.JPG DSC_9332.JPG DSC_9333.JPG DSC_9275.JPG DSC_9279.JPG DSC_0757.JPG
DSC_9284.JPG DSC_9283.JPG P1011963.JPG P1011964.JPG P1011965.JPG P1011966.JPG DSC_0755.JPG
P1011967.JPG P1011968.JPG P1011969.JPG P1011971.JPG P1011972.JPG P1011975.JPG DSC_0647.JPG
IMG_4036.jpg IMG_4039.jpg IMG_4041.jpg IMG_4042.jpg IMG_4043.jpg IMG_4044.jpg DSC_0646.JPG
DSC_9201.JPG DSCF9539.JPG IMG_5883.JPG uIMGP2254.JPG uIMGP2357.JPG uIMGP2356.JPG DSC_0641.JPG
DSC_0634.JPG DSC_0638.JPG DSC_0639.JPG DSC_0640.JPG      
B5 - Vrtuľníky
DSC_9334.JPG DSC_9274.JPG DSC_9276.JPG DSC_9335.JPG DSC_9336.JPG P1011974.JPG DSC_0760.JPG
DSC_9187.JPG uIMGP2241.JPG uIMGP2242.JPG uIMGP2358.JPG DSC_0628.JPG DSC_0629.JPG DSC_0759.JPG
DSC_0632.JPG DSC_0636.JPG          
S-Lietadlá Bitky o Britániu
DSC_9411.JPG DSC_9412.JPG DSC_9413.JPG P1011986.JPG P1011994.JPG IMG_4085.jpg DSC_9207.JPG
IMG_4086.jpg IMG_4084.jpg uIMGP2408.JPG        
C1 - Bojová technika kolesová 1/72
DSC_9337.JPG DSC_9338.JPG DSC_9339.JPG DSC_0621.JPG DSC_0622.JPG DSC_0624.JPG DSC_0625.JPG
DSC_0626.JPG            
C2 - Bojová technika kolesová 1/35
DSC_9340.JPG DSC_9341.JPG DSC_9342.JPG DSC_9343.JPG DSC_9344.JPG DSC_9345.JPG DSC_0764.JPG
DSC_9281.JPG P1011998.JPG P1012000.JPG P1012001.JPG P1012002.JPG P1012003.JPG DSC_0615.JPG
IMG_3869.jpg IMG_3870.jpg IMG_3871.jpg IMG_3872.jpg IMG_3873.jpg IMG_3874.jpg DSC_0614.JPG
DSC_9200.JPG uIMGP2362.JPG uIMGP2364.JPG uIMGP2365.JPG uIMGP2363.JPG DSC_0607.JPG DSC_0613.JPG
DSC_0609.JPG DSC_0611.JPG          
C3 - Bojová technika pásová 1/72
DSC_9346.JPG DSC_9347.JPG DSC_9348.JPG DSC_9349.JPG P1012004.JPG DSC_9191.JPG  
DSC_9199.JPG DSC_0594.JPG DSC_0595.JPG DSC_0596.JPG DSC_0597.JPG DSC_0598.JPG  
DSC_0604.JPG DSC_0606.JPG DSC_0770.JPG DSC_0771.JPG      
C4 - Bojová technika pásová 1/35
DSC_9350.JPG DSC_9351.JPG DSC_9352.JPG DSC_9353.JPG DSC_9354.JPG DSC_9280.JPG DSC_0779.JPG
IMG_3862.jpg IMG_3863.jpg IMG_3864.jpg IMG_3865.jpg IMG_3866.jpg IMG_3867.jpg DSC_0778.JPG
DSC_9197.JPG IMG_3868.jpg DSC_9198.JPG DSCF9534.JPG uIMGP2236.JPG uIMGP2238.JPG DSC_0776.JPG
uIMGP2239.JPG uIMGP2360.JPG uIMGP2366.JPG uIMGP2367.JPG DSC_0583.JPG DSC_0584.JPG DSC_0774.JPG
DSC_0586.JPG DSC_0587.JPG DSC_0588.JPG DSC_0589.JPG DSC_0590.JPG DSC_0617.JPG DSC_0780.JPG
DSC_0618.JPG DSC_0620.JPG DSC_0782.JPG        
C5 - Bojová technika 1/48
DSC_9355.JPG DSC_9356.JPG DSC_0580.JPG DSC_0585.JPG      
D1 - Diorámy - do 18 rokov
DSC_9357.JPG DSC_9358.JPG DSC_9359.JPG DSCF9530.JPG DSCF9531.JPG DSCF9532.JPG DSC_0579.JPG
uIMGP2240.JPG uIMGP2371.JPG uIMGP2369.JPG DSC_0570.JPG DSC_0571.JPG DSC_0572.JPG DSC_0578.JPG
DSC_0573.JPG DSC_0577.JPG DSC_0576.JPG        
D2 - Diorámy - nad 18 rokov
DSC_9360.JPG DSC_9361.JPG DSC_9362.JPG DSC_9363.JPG DSC_9282.JPG IMG_3876.jpg  
IMG_4020.jpg IMG_4021.jpg DSC_9194.JPG DSCF9525.JPG DSCF9526.JPG DSCF9527.JPG  
IMG_5886.JPG uIMGP2256.JPG uIMGP2268.JPG uIMGP2271.JPG DSC_0547.JPG DSC_0548.JPG DSC_0786.JPG
DSC_0550.JPG DSC_0552.JPG DSC_0553.JPG DSC_0555.JPG DSC_0556.JPG DSC_0557.JPG DSC_0567.JPG
DSC_0558.JPG DSC_0561.JPG DSC_0564.JPG DSC_0566.JPG      
E1 - Autá a motocykle - súťažné
DSC_9364.JPG DSC_9365.JPG DSC_9366.JPG DSC_9367.JPG DSC_9368.JPG IMG_4011.jpg DSC_0801.JPG
IMG_4012.jpg IMG_4013.jpg IMG_4014.jpg IMG_4017.jpg IMG_4018.jpg IMG_4016.jpg DSC_0559.JPG
uIMGP2234.JPG uIMGP2270.JPG uIMGP2400.JPG DSC_0540.JPG DSC_0541.JPG    
E2 - Autá a motocykle - ostatné
DSC_9369.JPG DSC_9370.JPG DSC_9371.JPG DSC_9373.JPG DSC_9374.JPG DSC_9291.JPG DSC_0544.JPG
DSCF9524.JPG uIMGP2398.JPG uIMGP2373.JPG DSC_0539.JPG      
F1 - Figúrky do 75mm
DSC_9375.JPG DSC_9376.JPG DSC_9377.JPG DSC_9288.JPG uIMGP2374.JPG DSC_0536.JPG DSC_0807.JPG
DSC_0537.JPG DSC_0804.JPG DSC_0805.JPG DSC_0806.JPG      
F2 - Figúrka nad 75mm a busty
DSC_9378.JPG DSC_9379.JPG DSC_0543.JPG        
G - Lode
DSC_9380.JPG DSC_9381.JPG DSC_9382.JPG DSC_9383.JPG DSC_9384.JPG uIMGP2229.JPG DSC_0814.JPG
uIMGP2267.JPG DSC_0530.JPG DSC_0531.JPG DSC_0532.JPG DSC_0533.JPG DSC_0534.JPG DSC_0813.JPG
DSC_0535.JPG DSC_0810.JPG DSC_0811.JPG DSC_0812.JPG      
H - Ostatné
DSC_9385.JPG DSC_9386.JPG uIMGP2220.JPG DSC_0525.JPG DSC_9289.JPG DSC_0524.JPG DSC_0815.JPG
DSC_0526.JPG DSC_0527.JPG DSC_0529.JPG        
K - Koľajové vozidlá a železničné stavby
DSC_9387.JPG DSC_9388.JPG DSC_9389.JPG uIMGP2217.JPG uIMGP2265.JPG DSC_0523.JPG  
DSC_0816.JPG DSC_0819.JPG          
PAPIEROVÉ MODELY
P1 - Papierové modely - autá a motocykle
DSC_9390.JPG DSC_9391.JPG DSC_9392.JPG DSC_9285.JPG IMG_4009.jpg IMG_4010.jpg DSC_0517.JPG
uIMGP2225.JPG uIMGP2257.JPG uIMGP2258.JPG uIMGP2378.JPG uIMGP2396.JPG DSC_0516.JPG  
P2 - Papierové modely - lietadlá
DSC_9393.JPG DSC_9394.JPG DSC_9395.JPG P1012006.JPG uIMGP2230.JPG uIMGP2261.JPG DSC_0818.JPG
uIMGP2264.JPG uIMGP2375.JPG uIMGP2376.JPG DSC_0519.JPG DSC_0520.JPG    
P3 - Papierové modely - architektúra
DSC_9396.JPG DSC_9397.JPG DSC_9398.JPG uIMGP2380.JPG uIMGP2395.JPG DSC_0509.JPG DSC_0821.JPG
DSC_0511.JPG DSC_0512.JPG DSC_0513.JPG DSC_0514.JPG DSC_0515.JPG DSC_0820.JPG  
P4 - Papierové modely - bojová technika
DSC_9399.JPG DSC_9400.JPG DSC_9401.JPG IMG_3848.jpg uIMGP2262.JPG uIMGP2381.JPG uIMGP2383.JPG
P5 - Papierové modely - ostatné
DSC_9402.JPG DSC_9403.JPG DSC_9404.JPG IMG_3845.jpg IMG_3846.jpg IMG_3847.jpg DSC_0832.JPG
IMG_5748.JPG uIMGP2259.JPG uIMGP2392.JPG DSC_0823.JPG DSC_0824.JPG DSC_0825.JPG DSC_0830.JPG
DSC_0827.JPG DSC_0828.JPG DSC_0829.JPG        
P6 - Papierové modely - žiaci a juniori - autá, motocykle a bojová technika
DSC_9405.JPG DSC_9406.JPG DSC_9407.JPG        
P7 - Papierové modely - žiaci a juniori - ostatné
DSC_9408.JPG DSC_9409.JPG DSC_9410.JPG