MEMORIÁL ĽUBOŠA NOVÁKA 2018
SLOVENSKÁ VERZIA ENGLISH VERSION

Pozývame všetkých priaznivcov modelárstva na nové podujatie, pripravené v spolupráci s modelárskym klubom MK Čaňa 55 a Múzeom letectva (súčasť STM Košice). Jedná sa o súťaž a výstavu modelov priamo v priestoroch múzea, medzi vystavenými exponátmi.

 

V areáli sa okrem skutočných leteckých exponátov môžete stretnúť s prezentáciou rôznych druhov modelárstva - od plastikových a papierových modelov po funkčné RC modely.


Podujatie sa koná pod záštitou bývalého prezidenta Rudolfa Schustera, ktorý bol hybnou silou pri vzniku múzea a zaslúžil sa aj o veľkú časť jeho exponátov.

 

Patronát nad podujatím prevzali aj členovia bývalej akrobatickej skupiny Biele Albatrosy. Názov podujatia je poctou jednému z členov tejto skupiny - mjr.Ing. Ľubošovi Novákovi, ktorý tragicky zahynul pri nehode dňa 3.6.2000 počas vystúpenia na leteckom dni v Sliači.

Členovia Bielych Albatrosov sa na podujatí osobne zúčastnia a odovzdajú niektoré z ocenení.

ONLINE REGISTRÁCIA

Online registrácia bude ukončená vo štvrtok 7.6.2018 o 12.00. Po tomto termíne už bude možná len registrácia na mieste konania dňa 9.6.2018 v čase  medzi 9.00-11:00

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH MODELOV

BUDE V NASLEDUJÚCICH DŇOCH PRAVIDELNE AKTUALIZOVANÝ

 

 

 

Novinky:

5.5.2018 - Spustená stránka s propozíciami

 

Mapa:

 

 

 

 
SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE:
Kategórie delené podľa veku:
Žiaci (do 14 rokov):
A1. Lietadlá vrtuľové - bez rozdielu mierky
A2. Lietadlá prúdové - bez rozdielu mierky
A3. Bojová technika 1/72
A4. Bojová technika 1/35, 1/48
A5. Ostatné
A9. Diorámy - modelári do 18 rokov (0-18)
Juniori (15-18 rokov):
A6. Lietadlá
A7. Bojová technika
A8. Ostatné
A9. Diorámy - modelári do 18 rokov (0-18)
Seniori (19 a viac rokov):
B0. Lietadlá 1/144 a menšie
B1. Lietadlá vrtuľové 1/72
B2. Lietadlá vrtuľové 1/48
B3. Lietadlá prúdové 1:72
B4. Lietadlá prúdové 1:48
B5. Lietadlá 1/32 a väčšie
B6. Vrtuľníky bez rozdielu mierky
C1. Bojová technika kolesová a kolopásová 1/72
C2. Bojová technika kolesová a kolopásová 1/35
C3. Bojová technika pásová 1/72
C4. Bojová technika pásová 1/35
C5. Bojová technika 1/48
D1. Diorámy
E1. Autá a motocykle - pretekárske
E2. Autá a motocykle - ostatné
F1. Figúrky do 75mm (vrátane 75mm)
F2. Figúrky nad 75mm a busty
G1. Lode
G2. Ponorky
H1. Sci-fi a fantasy
H2. Ostatné
Špeciálne kategórie:
S1. FISHBED Cup - MiG-21 všetky verzie a všetky mierky
S2. L29 & L-39 - všetky mierky a verzie L-29 Delfín a L-39 Albatros
Papierové modely
Seniorské kategórie
P1. Autá a a motocykle

P2. Lietadlá a kozmická technika

P3. Architektúra

P4. Bojová technika

P5. Ostatné

Žiacke a juniorské kategórie
P6. Autá, motocykle a bojová technika - žiaci a juniori

P7. Ostatné - žiaci a juniori

 

Organizátor:
MK Čaňa 55, STM - Múzeum letectva Košice, Klub plastikových modelárov Prešov
Miesto konania:
Múzeum letectva Košice, Letisko Košice

Modelárska výstava sa uskutoční priamo v expozícii Múzea letectva, medzi vystavenými leteckými exponátmi.

Vstupné:
Podľa aktuálneho cenníka vstupného Múzea letectva Košice

 Súťažiaci s modelom prihláseným do súťaže majú vstup zdarma (a do naplnenia kapacity parkoviska aj vstup s motorovým vozidlom do areálu múzea)

Program:
SOBOTA 9.6.2018


8.00 - 11.00 Príjem modelov do súťaže
10.00 Otvorenie múzea pre verejnosť a návštevníkov
10.00 - 16.00 Výstava modelov, premietanie filmov, Sprievodné akcie
11.00 Slávnostné otvorenie súťaže
11.00 - 14.00 Hodnotenie modelov
15.00 - 16.00 Výhlásenie výsledkov a odovzdanie cien
16.00 Ukončenie výstavy

Rozhodcovia:
Určí organizátor v deň konania súťaže
Hodnotenie:
porovnávacím systémom (páči - nepáči)
Ceny:
V každej žiackej a juniorskej kategórii (A1-A9) ako aj v kategóriách papierových modelárov budú ocenení traja najlepší súťažiaci.
V seniorských kategóriách bude vyhlásený najlepší model kategórie a ďalšie ocenenie dostane vopred neurčený počet modelov (záleží od množstva a kvality modelov v danej kategórii).
V prípade ak sa v kategórii nenazbiera dostatočný počet modelov si usporiadateľ vyhradzuje právo cenu neudeliť.
Súťažné podmienky:
Každý súťažiaci môže mať prihlásený ľubovoľný počet modelov v každej kategórii (aj v zastúpení).
Cenu však môže v jednej kategórii získať len najlepší model od jedného autora.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo zlúčenia (ako aj rozdelenia) kategórií v prípade nedostatočného počtu modelov.
   

 

 

Podujatie podporili:
     
Mediálni partneri: